Usługi DDD

Zabezpieczenia kanalizacyjne – klapy Ratwall / Nordisk

Aby zabezpieczyć lokal mieszkalny przed przedostawaniem się szczurów do środka, jedynym skutecznym rozwiązaniem są mechaniczne blokady zlokalizowane w studzienkach kanalizacyjnych.