Usługi DDD

Walka z komarami to najbardziej powszechna dezynsekcja, z którą mamy do czynienia na co dzień. Odkomarzanie działek i ogrodów zapewnia ograniczenie populacji komarów i meszek w strefie wykonanego zabiegu.

Zwalczanie komarów wykonujemy metodą oprysku grubokroplistego oraz zamgławiania termicznego. Wytworzona mgła chemiczna wnika w głąb krzewów i zarośli dokładnie pokrywając roślinność wśród, której przebywają owady.

1
Największą zaletą metody odkomarzania z zastosowaniem zamgławiacza jest fakt, iż zadymianie roślinności powoduje pokrycie liści środkiem owadobójczym również od spodu. Zapewnia to lepszą ochronę przed zmywaniem przez deszcz.

zamgławianie

Aby efekt odkomarzania był jeszcze lepszy, metodę zamgławiania termicznego łączymy z metodą oprysku grubokroplistego z dodatkiem żywicy politerpenowej. Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie zmywania przez deszcz kontaktowo działających insektycydów.

Na skuteczność zabiegu odkomarzania duży wpływ ma również skala zabiegu. Mianowicie jeśli działka, na której występują komary jest duża, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie dezynsekcji na całym obszarze, a nie tylko w miejscu gdzie najczęściej przebywają osoby tj. altana, taras.
Rekomendujemy wykonanie oprysku barierowego wokół planowanego obszaru, a następnie przeprowadzenie odkomarzania wewnątrz strefy planowanej dezynsekcji.
Oprysk barierowy funkcjonuje jako granica przed nalatywaniem nowych insektów z działek sąsiadujących. Dzieje się tak za sprawą permetryny, która działa jako substancja odstraszająca.

2
Dezynsekcję komarów przeprowadzamy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wobec ludzi oraz zwierząt. Zwłaszcza takich, które występują w bliskim sąsiedztwie i są narażone na działanie insektycydów podczas zabiegów (pszczoły, ryby).