Usługi DDD

Szkodniki drewna inaczej zwane „drewnojady” są bardzo częstą przyczyną uszkodzeń tego surowca na skutek obniżenia jego wytrzymałości oraz pod kątem wizualnym tworząc liczne otwory „wylotowe”.
Najbardziej zagrożonymi elementami domu są więźba dachowa, strop, podłoga drewniana, drewniane ramy okienne oraz stolarka meblowa.

poddasze

Niegdyś zwalczanie szkodników drewna możliwe było tylko poprzez zabiegi fumigacji. Jest to metoda bardzo skuteczna jednak wiąże się z trudnościami technicznymi (okrywanie całej kubatury poddawanej zabiegowi szczelnym namiotem wykonanym z folii lub plandeki).
Obecnie walka z drewnojadami możliwa jest z wykorzystaniem metody iniekcji oraz metody natryskowej Xilix Gel.

szkodniki drewna

Bardzo często szkodniki drewna występujące w zabudowaniach nazywane są potocznie „kornikami”, jednak tak naprawdę mamy do czynienia najczęściej z takimi owadami jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy.

JAK ZWALCZAMY :

Przygotowanie do zabiegu:
Kontrola stanu belek – należy zweryfikować czy dana belka po zabiegach zdzierania luźnych fragmentów będzie się nadawała do dalszego użytkowania, czy należy ją wymienić ze względów bezpieczeństwa.
W kolejnym etapie całość powierzchni drewna poddanego zabiegowi należy oczyścić z kurzu.
Insektycydy, które zostają naniesione pod ciśnieniem, penetrują na kilka cm w głąb.
Jeśli larwy chrząszczy żerują głębiej – na nie nie działa.
Gdy tunelują ku powierzchni, aby wybudować kolebkę poczwarkową – kontakt (!)
Dlatego ważne jest aby insektycydy stosować w okresie, gdy szkodnik podchodzi do powierzchniowej warstwy drewna, aby wydostać się na zewnątrz.
W przypadku grubszych belek konstrukcyjnych często wymagana jest dodatkowa iniekcja czyli wprowadzanie preparatu we wcześniej przygotowane otwory rozmieszczone wg. określonego schematu.

larwa

XILIX Gel to bardzo skuteczny preparat owadobójczy. Zwalcza larwy szkodników drewna takich jak kołatek domowy, spuszczel pospolity, miazgowiec, drwalnik oraz termity.
Walka ze szkodnikami na własną rękę używając metod mechanicznych nie zawsze wychodzi na dobre. Błędną decyzją jest wyłącznie wymiana zaatakowanego (uszkodzonego) elementu na nowy. Ważne jest, aby drewno, które zostało zastąpione, w pierwszej kolejności zostało poddane zabiegowi impregnacji środkiem owadobójczym. Jeśli taka kolejność nie zostanie zachowana to możemy być pewni, że drewno świeże, które silnie przyciąga owady swoimi olejkami eterycznymi, stanie się kryjówką dla larw i dorosłych osobników stopniowo uszkadzając nowy element.
Dlatego tak ważny podczas zwalczania szkodników drewna jest fakt, aby wykonywać zabieg zgodnie z IPM (Integrated Pest Management), który polega na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia ich liczebności.

dziury

Usługi zwalczania szkodników drewna realizowane są gównie w:

* obiektach muzealnych (eksponaty muzealne)
* obiektach sakralnych (drewniany kościół)
* budynkach zabytkowych, (drewniana zabytkowa więźba dachowa, drewniane ramy)
* domach prywatnych (drewno konstrukcyjne, poddasza drewniane).

xilix gel
natrysk xilix

Jak określić czy drewno jest opanowane przez szkodniki ?

Przede wszystkim pomieszczenie należy poddać inspekcji wizualnej. Jeśli stadium zaawansowania będzie wysokie to zauważalne będą charakterystyczne kopczyki z pyłu drzewnego bezpośrednio pod belkami. Same belki z kolei będą posiadały liczne otwory, którymi pył z drążenia otworów jest wydalany na zewnątrz. Inną cechą charakterystyczną określenia aktywności drewnojadów jest inspekcja akustyczna. Należy nasłuchiwać typowego dla żerowania larwy „strugania” , „stukania” , „drapania”. Układ trawienny owadów jest tak skonstruowany, że pokarm zalega w nim bardzo krótko. Warunkuje to konieczność pochłaniania dużej ilości drewna w poszukiwaniu składników odżywczych, aby zapewnić odpowiedni rozwój. W drewnie suchym dewastacja struktury w poszukiwaniu pokarmu może trwać kilka lat w efekcie pozostawiając elementy konstrukcyjne w stanie obniżonej wytrzymałości, które nie nadają się już do dezynsekcji (konieczna wymiana).

pylek

Analizy i realizacje wykonujemy głównie na terenie woj. Dolnośląskiego. Możliwe jest również wykonanie usługi na terenie całej Polski po uwzględnieniu dojazdu do klienta.
tel. 792 816 281