MONITORING DDD/HACCP, BRC, IFS – OCHRONA OBIEKTÓW PRZED SZKODNIKAMI

Zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami oraz stały monitoring ich aktywności (Pest Control) to nieodzowny element systemu HACCP.

Regularność kontroli detektorów na owady, karmników deratyzacyjnych, chwytaczy gryzoni oraz lamp owadobójczych zapewnia prawidłową ochronę oraz szybką reakcję w przypadku zagrożenia. Dla każdego obiektu przygotowujemy program zabezpieczenia przed szkodnikami w formie skoroszytu, w którym zawarte są wszystkie procedury zwalczania, karty charakterystyk wykorzystywanych środków biobójczych, mapka sytuacyjna z zaznaczonymi i ponumerowanymi urządzeniami, pozwolenia i certyfikaty oraz polisa OC.

Wdrożenie procedury związanej z zabezpieczeniem obiektu przed szkodnikami rozpoczynamy od tak zwanego raportu zerowego czyli analizy ryzyka. Na tej podstawie proponujemy rodzaj oraz rozmieszczenie urządzeń do monitoringu. 

Opanowanie zagrożeń jakie wiąże się z występowaniem szkodników możliwe jest dzięki stworzeniu Systemu Kontroli Szkodników, rutynowe przeprowadzanie akcji prewencyjnych, a także stałe monitorowanie aktywności.

zeszyt
Podczas stałego monitoringu DDD sporządzamy dokładne  i  kompletne protokoły wykonywanych działań, w tym dane o  aktualnym poziomie aktywności szkodników oraz zalecenia do wykonania dodatkowych czynności (działania naprawcze/korygujące), sformułowane po to, aby wyeliminować warunki pozwalające na aktywność szkodników wewnątrz i na zewnątrz obiektu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanej z nadmierną ilością insektów, informujemy klienta o konieczności przeprowadzenia usługi Dezynsekcji lub Deratyzacji dodatkowej.
pisanie
Ponadto przeprowadzamy szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę pomiędzy roboczymi wizytami firmy DDD.
 
CENY USŁUG MONITORINGU DDD/ HACCP USTALAMY INDYWIDUALNIE
 
 

Przepraszamy, brak wpisów spełniających Twoje kryteria.