Usługi DDD

MONITORING DDD/HACCP, BRC, IFS – OCHRONA OBIEKTÓW PRZED SZKODNIKAMI

Zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami oraz stały monitoring ich aktywności (Pest Control) to nieodzowny element systemu HACCP.

Regularność kontroli detektorów na owady, karmników deratyzacyjnych, chwytaczy gryzoni oraz lamp owadobójczych zapewnia prawidłową ochronę oraz szybką reakcję w przypadku zagrożenia. Dla każdego obiektu przygotowujemy program zabezpieczenia przed szkodnikami w formie skoroszytu, w którym zawarte są wszystkie procedury zwalczania, karty charakterystyk wykorzystywanych środków biobójczych, mapka sytuacyjna z zaznaczonymi i ponumerowanymi urządzeniami, pozwolenia i certyfikaty oraz polisa OC.

Wdrożenie procedury związanej z zabezpieczeniem obiektu przed szkodnikami rozpoczynamy od tak zwanego raportu zerowego czyli analizy ryzyka. Na tej podstawie proponujemy rodzaj oraz rozmieszczenie urządzeń do monitoringu. 

Opanowanie zagrożeń jakie wiąże się z występowaniem szkodników możliwe jest dzięki stworzeniu Systemu Kontroli Szkodników, rutynowe przeprowadzanie akcji prewencyjnych, a także stałe monitorowanie aktywności.

zeszyt
Podczas stałego monitoringu DDD sporządzamy dokładne  i  kompletne protokoły wykonywanych działań, w tym dane o  aktualnym poziomie aktywności szkodników oraz zalecenia do wykonania dodatkowych czynności (działania naprawcze/korygujące), sformułowane po to, aby wyeliminować warunki pozwalające na aktywność szkodników wewnątrz i na zewnątrz obiektu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanej z nadmierną ilością insektów, informujemy klienta o konieczności przeprowadzenia usługi Dezynsekcji lub Deratyzacji dodatkowej.
analiza trendów DDD
Dla zakładów, które mają wdrożony standard IFS oraz na zlecenie audytora obowiązkowo prowadzimy analizy trendów i tendencji umożliwiające podjęcie uzasadnionych działań oraz zastosowanie odpowiednich preparatów w przypadku wykrycia anomalii.
 
Bardzo ważną zasadą podczas zabezpieczania obiektów przed szkodnikami jest fakt, że wewnątrz budynków czyli tam gdzie znajdują się produkty nie może znajdować się nic toksycznego. Zatem dozwolone jest stosowanie tylko i wyłącznie produktów naturalnych lub nietoksycznych (nietoksyczne przynęty pokarmowe, pułapki lepowe, wkłady lepowe, pułapki feromonowe oraz zatrzaskowe). Wszystkie te metody mają zapewnić schwytanie szkodnika i unieruchomienie go w konkretnym miejscu poddawanym regularnej kontroli. Stosowanie toksycznych substancji służących do kontroli gryzoni możliwe jest tylko w barierze zewnętrznej wokół budynku lub wokół ogrodzenia w specjalistycznych stacjach deratyzacyjnych przytwierdzonych do podłoża oraz swoją budową uniemożliwiających dostęp do trutki przez zwierzęta nie docelowe.
 
pisanie
Ponadto przeprowadzamy szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę pomiędzy roboczymi wizytami firmy DDD. Szkolenia Pest Control powinny być zatwierdzone i wpisane w harmonogram ustalony przez firmę zlecającą oraz powinny zawierać  datę, czas szkolenia oraz listę uczestników. Podążając za systematycznie rozwijającą się gospodarką pojawia się potrzeba ciągłego zwiększania bezpieczeństwa w celu zapewnienia jak najwyższych standardów i zaufania klientów.
monitoring szkodników IFS
 

KONTROLA SZKODNIKÓW – ZASADY:

monitoring szkodników – czyli stała obserwacja stanu zagrożenia z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń;

zabiegi profilaktyczne – sezonowe;

wywiad – bezpośrednia rozmowa z przedstawicielem klienta lub koordynatorem ds. zwalczania szkodników;

inspekcja wizualna przeprowadzana przez techników firmy DDD. 

 

CENY USŁUG MONITORINGU DDD/ HACCP USTALAMY INDYWIDUALNIE
 
 

Certyfikat

Certyfikat