Usługi DDD
Szczury i myszy generują zarówno straty finansowe jak również są nosicielami wielu chorób. Zwalczanie szczurów zatem jest bardzo istotne nie tylko ze względów estetycznych ale związane jest także z naszym bezpieczeństwem.

rat

Straty finansowe jakie ponosi się podczas, gdy obiekt jest niezabezpieczony i szczury wykazują dużą aktywność to m.in.
• skażenie odchodami
• zniszczenia (konstrukcje, instalacje, opakowania, żywność)

Szczury najczęściej swoje gniazda tworzą w rurach kanalizacyjnych, w piwnicach, pod podłogą, w glebie (nory do 0.5 m głębokości).
Jest wiele metod odszczurzania. Dobór odpowiedniej uzależniony jest od warunków występowania szkodników i tak:

W mieszkaniach często wykorzystujemy:

– żywołapki mające za zadanie schwytać intruza jeszcze żywego.
– lepy na gryzonie
– trutki pokarmowe w karmnikach deratyzacyjnych
– pułapki zatrzaskowe

Zabezpieczając obiekty magazynowe i przemysłowe stosujemy bariery zewnętrzne i wewnętrzne. Montujemy karmniki deratyzacyjne oraz pułapki żywołowne, które zostają oznaczone, ponumerowane i umieszczone na mapie sytuacyjnej obiektu.
I bariera – wokół ogrodzenia
II bariera – wokół budynku
III bariera – wewnątrz budynku

karmnik

Bardzo ważna jest deratyzacją profilaktyczna zasobów spółdzielni mieszkaniowych (piwnice). Jednocześnie istotną rolę odgrywa szczelność budynków. Nasza firma oprócz deratyzacji piwnic wykonuje wizje lokalną i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości informujemy zarządcę o miejscach newralgicznych, którymi szczury mogą dostawać się do środka. Zazwyczaj fakt występowania wyżej wymienionych gryzoni w piwnicach wiąże się z uszkodzeniem rur kanalizacyjnych. Zarówno stare żeliwne instalacje mogą posiadać pęknięcia i wżery, ale nie tylko. Nowe ciągi rur wykonane z PCV często stają się łatwym celem dla szczurów. Wygryzają otwory próbując wydostać się na zewnątrz, a najsłabsze punkty znajdują w okolicach kolanek i łączników, czyli tam gdzie najłatwiej zaczepić się zębami.

deratyzacja kanalizacji

Podczas powszechnych deratyzacji jesiennych i wiosennych preparat umieszczamy w profesjonalnych stacjach deratyzacyjnych. Zapewnia to odpowiednie zabezpieczenie trutki (koncentrację) likwidując ryzyko przypadkowego rozrzucenia po podłodze. Podczas deratyzacji używany antykoagulantów II generacji (gryzków woskowych i pasty w saszetkach) oraz granulatu wzbogacanego ziarnami zbóż (który umieszczamy w nory znajdujące się na terenach zielonych wokół budynku). Substancja czynna wykorzystywana w stacjach to głównie brodifacoum, bromadiolone i difenacoum. Czasami używany jest też cholecalciferol – w tym przypadku stężenie substancji jest wyższe, ale jednocześnie ograniczona jest ilość pobieranego preparatu poprzez związki niwelujące apetyt u gryzoni. Zatem kontrola nad gryzoniami jest wtedy bardziej bezpieczna, ponieważ gryzonie zjedzą tylko taką porcje jaka jest niezbędna do ich unicestwienia. Metoda ekonomiczna i zarazem ekologiczna, gdyż do środowiska nie wprowadza się nadmiernej ilości trucizny. Odpowiedni dobór zapewnia 100% skuteczność zwalczania.

W kwestii bezpieczeństwa ponadto umieszczamy ulotki informacyjne na wysokości wzroku we wszystkich miejscach wyłożenia preparatu o przykładowej treści:

„UWAGA! TRUTKA PRZECIW GRYZONIOM WYŁOŻONA grozi niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt!”
Miejsca, w których aktywność gryzoni jest bardzo duża, usługę deratyzacji rozbudowujemy na potrzeby danego przypadku o zabiegi pianowania oraz żelowania otworów/ubytków.

stacja
deratyzacja piwnica
Zwracając szczególną uwagę na fakt, że naturalne środowisko, w którym szczury żyją i się rozmnażają to ciągi kanalizacyjne, bardzo ważną rolę odgrywają zabiegi deratyzacji „u źródła”.
W przypadku stwierdzenia licznych przypadków nadmiernej aktywności tych gryzoni w danej strefie jak np. uszkodzenia rur, nory przed budynkami, zapadanie się kostki brukowej, należy podjąć działania związane z wykładaniem przynęty pokarmowej w studzienkach kanalizacyjnych w taki sposób, aby pozostawała ona przez długi czas wyeksponowana w granicach określonych obrysem obszaru poddawanego deratyzacji. Najczęściej stosuje się montaż kostek woskowych odpornych na wilgoć umieszczonych na drucie.

deratyzacja studzienki

Podczas wykonywania usług jako priorytet stawiamy sobie JAKOŚĆ oraz SKUTECZNOŚĆ

Zapraszamy do współpracy !

szczur2