Usługi DDD
Szczury i myszy generują zarówno straty finansowe jak również są nosicielami wielu chorób. Zwalczanie szczurów zatem jest bardzo istotne nie tylko ze względów estetycznych ale związane jest także z naszym bezpieczeństwem.

rat

Straty finansowe jakie ponosi się podczas, gdy obiekt jest niezabezpieczony i szczury wykazują dużą aktywność to m.in.
• skażenie odchodami
• zniszczenia (konstrukcje, instalacje, opakowania, żywność)

Szczury najczęściej swoje gniazda tworzą w rurach kanalizacyjnych, w piwnicach, pod podłogą, w glebie (nory do 0.5 m głębokości).
Jest wiele metod odszczurzania. Dobór odpowiedniej uzależniony jest od warunków występowania szkodników i tak:

W mieszkaniach często wykorzystujemy:

– żywołapki mające za zadanie schwytać intruza jeszcze żywego.
– lepy na gryzonie
– trutki pokarmowe w karmnikach deratyzacyjnych
– pułapki zatrzaskowe

Zabezpieczając obiekty magazynowe i przemysłowe stosujemy bariery zewnętrzne i wewnętrzne. Montujemy karmniki deratyzacyjne oraz pułapki żywołowne, które zostają oznaczone, ponumerowane i umieszczone na mapie sytuacyjnej obiektu.
I bariera – wokół ogrodzenia
II bariera – wokół budynku
III bariera – wewnątrz budynku

karmnik

Bardzo ważna jest deratyzacją profilaktyczna zasobów spółdzielni mieszkaniowych (piwnice). Jednocześnie istotną rolę odgrywa szczelność budynków. Nasza firma oprócz deratyzacji piwnic wykonuje wizje lokalną i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości informujemy zarządcę o miejscach newralgicznych, którymi szczury mogę dostawać się do
środka.

Podczas deratyzacji jesiennych i wiosennych preparat umieszczamy w profesjonalnych stacjach deratyzacyjnych. Zapewnia to odpowiednie zabezpieczenie trutki (koncentrację) likwidując ryzyko przypadkowego rozrzucenia po podłodze. Podczas deratyzacji używany granulatu wzbogacanego ziarnami zbóż (który umieszczamy w nory znajdujące się na terenach zielonych wokół budynku) oraz antykoagulantów II generacji (gryzków woskowych i pasty w saszetkach). Substancja czynna wykorzystywana w stacjach to brodifacoum, bromadiolone i difenacoum. Odpowiedni dobór zapewnia 100% skuteczność zwalczania. Ponadto umieszczamy ulotki informacyjne na wysokości wzroku we wszystkich miejscach wyłożenia preparatu o przykładowej treści:
„UWAGA! TRUTKA PRZECIW GRYZONIOM WYŁOŻONA grozi niebezpieczeństwo otrucia ludzi i zwierząt!”
Miejsca, w których aktywność gryzoni jest bardzo duża, usługę deratyzacji rozbudowujemy na potrzeby danego przypadku o zabiegi pianowania oraz żelowania otworów/ubytków.

stacja

Podczas wykonywania usług jako priorytet stawiamy sobie JAKOŚĆ oraz SKUTECZNOŚĆ

Zapraszamy do współpracy !

szczur2